Green Culture Conference

NVO Krug iz Londona i Britanski savjet i NVO Nasa akcija organizuju prvu regionalnu konferenciju “Zelena kultura” 15.-17. maja u Porto Montenegro u Tivtu.

Konferencija Zelena kultura je novi koncept pokrenut od strane umjetnika i aktivista za zaštitu životne sredine iz Velike Britanije, koji se bavi pitanjima životne sredine iz perspektive kulture, umjetnosti i kreativnih industrija. Ona ukazuje na to koliko su kreativne industrije uticajne u promjeni ponašanja i na koji način mogu doprinijeti održivom ekonomskom razvoju istovremeno smanjujući negativan uticaj na životnu sredinu i koristeći prirodne i obnovljive resurse. Konferencija takođe želi da pokaže kako kreativnost i nauka mogu raditi zajedno u stvaranju čistog, zelenog urbanog prostora za život.

Konferencija će okupiti predavače i eksperte sa uglednih britanskih institucija kao što su Imperial College, Royal College of Art, Royal Central School for Speech and Drama, Cass Business School, Institute for Fundraising, Julie’s Bicycle i Martin Kaufman Philanthropy. Konferencija takođe ima za cilj osnivanje kancelarije za koordinaciju inovativnih projekata Imperial College-a u Londonu “Blue Green Dream” (www.bgd.org.uk). Dalja namjera je dovesti lokalne i regionalne stručnjake i aktiviste iz ministarstva kulture i održivog razvoja i nevladinih organizacija kao i nezavisne aktiviste i sve one koji mogu da daju svoj doprinos ovoj konferenciji. Glavni predavači na uvodnoj sesiji biće Princ Nikola Petrovic i Alison Tickell iz Julie’s Bicycle. British Coucnil je ponosan što se pridružio ovako važnoj misiji, njegujući zeleni pristup kroz sve svoje aktivnosti.
Sigurni smo da ćete ovu konferenciju i radionice pozdraviti i podržati kao važnu inicijativu u kontekstu sve veće potrebe za održivošću i zelenijem pristupu u svemu što radimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *