Selo Žlijebi kod Herceg Novog

Zahvaljujući drevnom lokalnom nalazištu kvalitetnog pločastog kamena, selo Žlijebi je napravljeno isključivo od kamena – zidovi i krovovi kuća, pojila, gumna, međe čak i kućice za živinu. Siva boja kamena Žlijebima daje poseban kontrast u odnosu na zeleno okruženje terasastih njiva i voćnjaka. Selo ima i svog “seoskog kneza” – visoko u litici smještenu kamenu gromadu koja podsjeća na ljudsku glavu. Na rubu sela nalazi se crkva Sv. Nikole, čiji je plato poznat kao jedan od najljepših vidikovaca na ulaz u Boku Kotorsku.
2
57

10

151618 Mada je samo selo podignuto na ravnom terenu, okolne litice okrenute jugu uslovljavaju pojavu jakih uzlaznih strujanja pregrijanog vazduha. Ove termale redovno koriste ptice grabljivice, a zadnjih godina sve više paraglajderisti, tako da je iznad sela otvoreno i paraglajding uzletište.

32

2527 2930

3133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *